Van der Linden Horsepromotion

ArtEZ Lian van der Linden


Van Kempen RO

Een ruimtelijke oplossing is pas een echte oplossing als meerwaarde niet
alleen voor het ‘enge puzzelstukje’ wordt geleverd - de plek van opdrachtgever - maar ook voor de omgeving eromheen. Als je dat doet maak je het totaal (de ruimte) beter.

01. logo
02.

Analyseren, een overall visie vormen, knelpunten wegnemen en ruimte maken voor de oplossing. De stijl kenmerkt zich door toevoegen van typische, eigen elementen waarmee de leefomgeving, beter wordt.

01. visitekaartje voorzijde
02. visitekaartje achterzijde


Studio Merk Op maakte briefpapier en visitekaartjes i.s.m. Studio The Flying Fish.

04. briefpapier

07. website vankempenro.nl

Stedenbouwkundig
Adviesbureau

MERKscan


           'Grenzen verleggen'

02.
logo Van Kempen RO

Visitekaartje Van Kempen RO
visitekaartje Van Kempen RO

04.
visitekaartje Van Kempen RO

04.
visitekaartje Van Kempen RO

08.
visitekaartje Van Kempen RO

07.

**

Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ontwikkeling
*

Analyseren

Knelpunten wegnemen

Ruimte maken

Ruimte verrijken

Ruimte creëren


Merkscan Joop van KempenContact

Studio | Merk Op | Lian | Groot | van der Linden